https://iranbet.top/wp-content/uploads/نحوه-استفاده-از-ترفند-مارتینگل-برای-بردن-بازی-انفجار.mp4

سایت شرط بندی ایران بت مثل همیشه برای شما یک ویدیو آموزشی در رابطه با بازی انفجار آماده کرده است ، که پیشنهاد می کنم این ویدیو آموزشی را تماشا کرده تا بهترین سود ها را در بازی انفجار ببرید.

ما در این ویدیو قصد آموزش ترفند مارتیگل را در بازی انفجار را داریم که یکی از محبوب ترین ترفند ها می باشد .

ورود به سایت

ترفند مارتیگل بدین صورت است که اول از مبلغ پایین شروع می کنیم در صورت برد با همان مبلغ پایین ادامه می دهیم و در صورت باخت پول را 2 برابر میکنیم و اگر پس از 2 برابر کردن پول برنده شویم ،به همان مبلغ پایین برمیگردیم و اگر که هم بازینده شدیم باز هم مبلغ را 2 برابر می کنیم .

توجه داشته باشید که براداشت اتوماتیک را روی ضریب 2 انتخاب کنیم.