بازی whist card

بازی whist card آموزش کامل به همراه ترفند برد تضمینی

بازی Whist card یک بازی کازینویی  همراه با ترفند های زیاد و با اصالت انگلیسی است و از اوایل قرن 18 میلادی این بازی کشف شده است. این بازی به ندرت به گوش ایرانیان خورده است اما باید این موضوع را دانست که این بازی بسیار می تواند مفرح باشد حتی با وجود اینکه بازی های 2 نفری زیاد محبوب نیستند. با بررسی آموزش، قوانین و استراتژی و نکات این بازی به صورت کامل با تیم ایران بت همراه باشید.

نکات بازی برای تازه کار ها

بازی whist card برای 2 یا 4 بازیکن طراحی شده است. نوع کلاسیک ویست شامل 4 بازیکن است ، اما پس از آنکه 2 بازیکن آن کنار گذاشته شد و شکل دونفری آن در بین عموم محبوبیت بیشتری پیدا کرد مراحل دیگری به جای آن پیدا کرد که در پی آن به آینده تفکر می شود. برای بازی آن (که البته در این متن به بازی دونفره ی آن پرداخته می شود) به یک دست پاسور 52 کارته ی بدون جوکر استاندارد و دو بازیکن نیاز دارید.هدف بازیکنان برای برنده شدن، کسب بیشترین حقه می باشد که در مرحله ی دو اتفاق می افتد. بازیکنان قبل از شروع بازی یک آستانه ی امتیاز مشخص می کنند که هر بازیکنی که زودتر به آن امتیاز طی مراحل برسد برنده است. لازم به ذکر است که این امتیاز کاملا توافقی بوده و بازیکنان به اندازه ای بازی میکنند تا حداقل یک نفر به آن امتیاز دست پیدا کند.

آموزش بازی whist card

تعیین dealer

قبل از شروع بازی whist card با تقسیم کارت به صورت تصادفی، بازیکنی که کارت بالاتر داشته باشد dealer یا به زبان فارسی فروشنده نقش می گیرد. اما در ادامه به آن دیلر می گوییم.

به هر بازیکن 13 کارت داده می شود و 26 کارت باقی مانده روی زمین می ماند و کارت بالایی آنها برگردانده می شود و خال آن کارت را خال مجلسی آن بازی می نامند.

هر بازیکنی که هدایت اینبازی whist card را بر عهده دارد بازی را شروع می کند و خالی که به دست دارد خال اصلی محسوب شده و بازیکن دیگری باید آن را ادامه دهد. توجه داشته باشید که این قانون با سایر بازی های ورق متفاوت است ، زیرا در آنجا بازیکنان می توانند با رعایت نکردن روال عادی حتی در صورت امکان ، با رعایت نکردن خال ها از آن دست ها خارج شوند.

اگر هر دو بازیکن از خال آن دست پیروی کنند. بازیکنی که عدد کارت بالاتری دارد برنده ی آن دست می باشد و البته یک قانون همانند حکم وجود دارد که بازیکن می تواند با بریدن آن دست توسط خالی که مجلسی و یا خال اصلی نامیده می شود (همانند خال حکم) آن دست را ببرد و برنده ی آن دست شود. بازیکنی که دست را می برد دست بعدی را هدایت می کند.

 

بازی سوت مرحله ی 1

مرحله ی اول بازی whist card فرصتی برای بازیکنان است که دست های خود را بهبود ببخشند و هر دستی که بالاتر توضیح دادم پایان می رسد، 2 کارت از کارت های روی زمین باید برداشته شود. (از بالای کارت ها و بدون اینکه کارت دوم نمایش داده شود) بازیکن برنده ی آن دست کارت اول که نمایش داده شده و بازیکن بازنده کارت دوم را برمی دارد.

بازیکنی که دیلر نیست در مرحله ی اول دست اول را هدایت می کند. حال با زیرکی خود می تواند از قصد کارتی با عدد پایین تر بیاید که بازنده ی آن دست باشد و کارت دوم به او برسد. (دلیل این کار این است که فقط یکی از کارت های روی زمین نمایش داده می شود و اگر آن کارت به درد نخورد بازیکن این ترفندی که بیان کردم را استفاده می کند)

بعد از هر دستی که بازی می شود، کارت های بازی شده توسط بازیکنان کنار رفته و استفاده نمی شوند. کارت رویی کارت های روی زمین نمایش داده می شود و دست ها آنقدر بازی می شوند تا 26 کارت روی زمین به اتمام برسد و سپس وارد مرحله ی دوم می شویم.

مرحله ی 2

بازیکنی که آخرین دست مرحله ی 1 را برنده شود آغازگر اولین دست مرحله ی 2 خواهد بود. در این مرحله بازی whist card به صورت مرحله ی اول پیش می رود و قانون ها عینا همانند مرحله ی یک می باشد اما در مرحله ی 1 بازیکنان دست های خود را تقویت می کردند اما مرحله ی دو مربوط به امتیاز دهی بازیکنان می باشد. هر بازیکنی که برنده ی هر دست این مرحله باشد آغازگر مرحله ی بعدی خواهد بود. هر بازیکنی باید در صورت امکان خال اصلی را پیروی کند و نباید در صورت داشتن آن خال، خال دیگری را بازی کند. هر بازیکنی که هر دست را برنده شود یک امتیاز به آن اضافه می شود و در انتها بازیکنی برنده است که به آن انتیاز توافقی برسد. هر راندی که بازی شود بازیکن برنده دیلر راند بعدی خواهد بود.

قوانین بازی whist

دیلر توانایی تقسیم ورق ها را ندارد. به هر بازیکن 13 کارت داده شده و بقیه به عنوان کارت های روی زمین می مانند. در هر دست هر کارتی که از کارت های روی زمین رو باشد به نمایش گذاشته می شود و خال آن خال مجلسی یا اصلی آن دست محسوب می شود.( پس هر دستی که در مرحله ی یک بازی شود یک خال قدرتمند تر همانند حکم دارد). به این دقت کنید که در مرحله ی دو دیگر کارت های روی زمین نداریم و خال اصلی خالی است که بازیکن آغازگر هر دست، با آن شروع می کند.

بازی سوت 2

نحوه ی امتیاز دهی

در بازی بازی whist card امتیاز هر بازیکن با توجه به مرحله ی 2 بازی مشخص می شود و هر دستی که در مرحله ی دوم برنده شود یک امتیاز برای او محسوب می شود و درکل همانطور که گفتیم هر بازیکنی برنده است که به یک امتیاز از قبل تعیین شده و توافق شده توسط بازیکنان برسد.( این به معنی این است که حتی با اتمام مرحله ی 2 بازی اگر بازیکنی به آن امتیاز نرسد، بازی از اول شروع شده و مرحله ی یک دوباره شروع می شود)

نکته ی مهم در این بخش این می باشد که هر بازیکن برنده با توجه به اختلاف امتیازش با بازیکن دیگر برنده ی آن دست می شود. برای مثال اگر در یک مرحله بازیکن اول 8 دست برده باشد و بازیکن دوم 5 دست، به بازیکن اول 3 امتیاز می رسد. ( هشت منهای پنج)

مثال دست

برای ارتقای دست ها در مرحله ی اول  برای شما دو مثال از بازی دو دست می زنم تا بیشتر به فهم این دست به شما کمک کند.

دست1:

کارت رونمایی شده از کارت های روی زمین: 5♦

کارت های بازیکن اول:  J♦ 8♦ 4♦ 3♦ K♣ J♣ 10♣ 6♠ 4♠ 2♠ A♥ K♥ 2♥

کارت های بازیکن دوم: A♦ K♦ 10♦ 8♦ 7♦ 9♣ 8♣ 7♣ 5♣ Q♠ J♠ 10♠ 7♥

در این دست از بازی بازی whist card به دلیل اینکه اولین کارت رونمایی شده برای بازیکنان خال اصلی محسوب می شود بازیکنان همواره برای بردن آن تلاش می کنند. حال بازیکن اول که شروع کننده ی بازی می باشد برای اینکه اطمینان داشته باشد از برد این دست آس دل را بازی می کند و بازیکن دوم هم باید از خال بازی شده توسط بازیکن اول پیروی کند پس تنها دلی که دارد یعنی 7 دل را بازی می کند.

به این ترتیب بازیکن اول برنده ی آن دست شده و کارت اول رونمایی شده از کارت های زمین که در این دست 5 خشت بود برای او می شود و کارت دوم زیر آن به بازیکن بازنده می رسد که در این دست بیبی گیشنیز حساب می کنیم.

دست2:

کارت بعدی از روی کارت های زمین رونمایی می شود که در این دست بی بی خشت در نظر می گیریم.

کارت های بازیکن اول:   J♦ 8♦ 5♦ 4♦ 3♦ K♣ J♣ 10♣ 6♠ 4♠ 2♠ K♥ 2♥

کارت های بازیکن دوم: A♦ K♦ 10♦ 8♦ 7♦ Q♣ 9♣ 8♣ 7♣ 5♣ Q♠ J♠ 10♠

 

به دلیل اینکه بازیکن اول برنده ی دست اول بود، آغازگر دست دوم خواهد بود و حال از دست بازی شده ی دست قبل می داند که بازیکن دوم از خال دل دست قوی ای را ندارد پس شاه دل را بازی می کند. بازیکن دوم قادر به بازی دل نیست پس برای برد بی بی خشت، از خال اصلی بازی که توسط 5خشت دست اول انتخاب شد، 7 خشت را بازی کرده و اصطلاحا آن دست را می بُرد و برنده ی آن دست شده و بی بی خشت مال بازیکن دوم خواهد شد.

این روند تا مقداری ادامه پیدا می کند که 26 کارت روی زمین تمام شوند.

آموزش بازی حکم

 ترفند ها و استراتژی

مهم ترین قسمت بازی whist card مرحله ی یک می باشد؛ جایی که شما باید با زیرکی و حتی با بلف های خود و گول زدن بازیکن روبرویی کارت هایی خوبی را برای خود و استفاده در مرحله ی دوم که امتیاز هاست جمع کنید.

سعی کنید کارت های بازیکن روبرویی خود را حدس زده و آنهایی را که مشخص می شوند را در ذهن خود داشته باشید. این نکته کلا در بازی های ورق بسیار حائز اهمیت می باشد.

وقتی که می دانید دستی را برنده نمی شوید پایین ترین کارت آن خال را بازی کنید تا کارت هایی با عدد بالاتر را حیف نکنید.

کارت ها را بشمارید و حساب آنهایی که بازی شدند را در ذهن خود داشته باشید. (بازم این نکته را یادآور می شوم که حفظ کردن کارت های بازی شده بسیار مهم می باشد.)

با باخت های از قصد دست ها می توانید بلوف بزنید

سوال های متداول درباره ی این بازی

1- آیا می توانیم بازی whist card آنلاین را به صورت رایگان بازی کنم؟

این بازی را می توان آنلاین از طریق شبیه سازها ، از جمله در CardGames.io ، بازی کرد. آنها همچنین بازی های محبوب مانند go Euchre و Cribbage را ارائه می دهند.

2- آیا این بازی whist card انواع مختلفی دارد؟

Whist دارای ورژن های محبوب مانند Bid Whist و Knockout Whist است.

3- بالاترین رتبه کارت دراین بازی مربوط به چه کارتی است؟

آس بالاترین و 2 پایین ترین رنک را بین کارت ها دارند و جوکر وجود ندارد

4- چگونه این بازی را به صورت 4 نفره بازی کنیم؟

whist 4 نفره مرحله ی یک را حذف می کند. اما این قاعده را حفظ می کند که بازیکنان در صورت امکان باید از خال اصلی پیروی کنند که توسط بازیکن آغازگر مشخص می شود. ( درواقع بسیار شبیه به بازی حکم می شود)

به اشتراک بگذارید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *