بازی حکم محبوب ترین نوع بازی با کارت در ایران است. این بازی را می توان سراسر متکی بر شانس و مهارت بازیکنان دانست. بازی حکم بصورت 2نفره 3نفره یا حتی 4 نفره بازی می شود که محبوب ترین نوع این بازی 4 نفره است، در بازی 2 و3 نفره هرکدام علیه دیگران بازی می کنند اما در بازی 4 نفره دو به دو بازیکنانی که روبروی هم نشسته اند یار یکدیگر محسوب می شوند. برای بردن در این بازی شما باید 7دست را ببرید در ادامه تلاش می کنیم بیشتر با بازی حکم و نحوه شرط بندی در این بازی آشنا شویم. در این مقاله گروه آموزش بای های کازینویی سایت ایران بت به آموزش کامل بای حکم در سایت های معتبر شرط بندی و کازینو های آنلاین با درگاه پرداخت مستقیم پرداخته است . با ما همراه باشید …

آموزش پایه پاسور

برگه های پاسور در سراسر دنیا 54 عدد است که در بازی حکم دو برگ جوکر مورد استفاده قرار نمی گیرد .

ورق ها به چهار دسته تقسیم می شوند دل گشنیز خشت و پیک این خال ها در هر دست بسته به نوع حکم ارزش خاصی دارند، هر خال شامل 13 برگ است برگ ها به ترتیب زیر از اهمیت بالاتری در اسن بازی برخوردارند .

آس یا تک بالاترین ارزش را در بین حکم های چهار گانه {خشت دل پیک گیشنیز}و سرس و نرس دارد.

از شماره 2 تا 10 ارزش برگ ها همان عددی است که روی ان نوشته شده، ارزش سرباز در بازی برابر با عدد 11 بی بی 12 و شاه 13 است

بطور پیش فرض هیچ خالی بر خال دیگر برطری ندارد مگر زمانی که حاکم خالی را به عنوان حکم بازی انتخاب می کند آن خال ارزشمند می شود در واقع تنها تفاوت حاکم نسبت به بقیه بازیکنان همین انتخاب حکم بازی است.

قوانین بازی حکم

بعضی از قوانین بازی حکم اختیاری هستند و بازیکنان قبل از شروع بازی در مورد آن تصمیم می گیرند

  دست خوانی: به برگ دهنده اجازه می دهید که هنگام پخش کردن برگ ها 4 برگ پایانی یارش را ببیند

حکم تک نرس یا سر نرس در طول بازی باشد یا خیر

برگ وسط یار {تعین حکم از روی برگ وسط یار داریم یا نه}

تعیین حاکم و یار  :

در بازی 4 نفره بازیکنان دو به دو روبروی هم می نشینند و با هم بازی می کنند ان بازیکنانی که رو به روی هم نشسته اند با هم یار هستند تعین یار به چند روش امکان پذیر است یا طرفین باهم توافق میکنند یا اینکه برگ آس اول حاکم و برگ آس دوم یار حاکم را مشخص می کند روند.

پخش برگ ها : 

به پخش بازی بین بازیکنان اصطلاحا برگ دادن یا دست دادن می گویند. در هر دست از بازی حکم بازیکنی که دست راست حاکم بازی نشسته است برگ ها را پخش می کند یعنی به گونه ای دست داده می شود که اولین برگه ها به حاکم بازی برسد {چرخش دست در بازی حکم برخلاف عقریه های ساعت است} و آخرین برگه به برگ دهنده می رسند البته این بصورت توافقی است یعنی بازیکن سمت راست حاکم هم می تواند برگ بدهد.

بازیکن کارت دهنده باید قبل پخش کارت ها آنها را بر زده و جلوی یار حاکم بگیرد تا آن را کات کند با این کار جلوی تقلب برگ دهنده گرفته می شود اگر یار حاکم کات{کوپ} نکند و کارت ها را پخش کند و حاکم برای تعیین حکم با مشکل مواجه شود حاکم می تواند به بهانه کوپ نکردن یارش کارت ها را به زمین گذاشته و درخواست برگ دهی دوباره کند.

برگ دهنده در آغاز 5 کارت به همه بازیکنان و خودش می دهد حاکم باید از بین 5 کارت حکم بازی را انتخاب کند و بعد برگ دهنده در دو نوبت هر مرتبه 4 کارت به بازیکنان می دهد در پایان این بخش و قبل از آغاز بازی از سوی حاکم هر بازیکن باید 13 کارت داشته باشد . 0

تعین حکم در بازی توسط حاکم :

چنانچه شما حاکم بازی باشید باید از بین 5 کارت اول خود حکم بازی را از بین {گیشنیز،خشت،دل،پیک،سرس،نرس، و تک نرس}  انتخاب کنید در حکم چهارگانه {گیشنیز دل پیک خشت} کارت حکم بالاترین اعتبار را دارد حتی کمترین کارت برگ، حکم نسبت به بالاترین برگ کارت های دیگر با ارزش تر است  مثلا اگر حکم گیشنیز باشد ارزش 2 گیشنیز حتی از کارت آس دل آس پیک و خشت بیشتر است

حکم سرس :

در این حکم کارت ها بزرگ مهم هستند و تیمی که بالاترین کارت ها را داشته باشد برنده است در این حکم کات یا برش وجود ندارد.

مثلا حاکم کارت 10 خشت را به به زمین بازی می گذارد شما هم باید خشت بازی کنید و برای گرفتن این دست باید یک برگ خشت بزرگتر از 10 مثل آس شاه بی بی و سرباز به زمین بگذارید وگرنه هر برگی حتی آس یک خال دیگر به شما هیچ کمکی نمی کند .

حکم نرس :

در این حکم کارت های کوچک مهم هستند و تیمی که در هر دست کارت های کمتری داشته باشد برنده می شود در این حکم با ارزش ترین کارت ها 2 بعد 3 و 4 الی 10….. هستند در این حکم هم بریدن وجود ندارد و چنانچه برگ کمتر از حکم روی زمین نداشته باشید بازنده اید حتی اگر 2 یک خال دیگر باشد

حکم تک نرس :

در این حکم هم کارت های کوچکتر با ارزش ترند با این تفاوت که تک با ارزش ترین برگ و 2 و3 و4و5 …. بعد از آن قرار می گیرند در این حکم هم برش وجود ندارد.

{حکم سرس نرس و تک نرس در سایت های شرط بندی وجود ندارند یا اگر دارند قبل از اغاز بازی بین طرفین توافق می شود که در جریان بازی از این سه حکم استفاده شود یا خیر}

آغاز بازی حکم :

حاکم بازی را شروع می کند. برگی که در آغاز بازی به روی زمین قرار می گیرد خال زمینه میگویند و سایرین باید همان خال را بازی کنند

{حکم زمینه فقط در یک دور از بازی اعتبار دارد اما حکمی که حاکم ابتدای بازی اعلام می کند در سراسر بازی تا زمانی که یکی از تیم ها 7دست را ببرد اعتبار دارد} مثلا اگر حاکم در 5 برگ اول خود خشت را به عنوان حکم انتخاب کند ولی بازی را با بی بی دل شروع کند شما باید دل بازی کنید چون دل حکم زمینه است.

بریدن و رد دادن :

اگر شخصی از خال زمینه بازی کارتی نداشته باشد می تواند از هر برگی که دوست داشت بازی کند یا در واقع رد کند اما این حرکت برای او هیچ سودی ندارد مگر اینکه یکی از کارت های حکم بازی را داشته باشد می تواند حکم زمینه را ببرد البته برش دست بالای دست را هم باید در نظر داشته باشید یعنی اگر بازیکن های بعد شما هم  حکم زمینه را نداشته باشند اما کارت حکم بالاتر از  کارت شما را داشته باشند می توانند حکم شما را ببرند

نکته مهم: پس از اینکه هر چهار نفر برگ های خود را بازی کردند با ارزش ترین برگ با توجه به حکم زمینه تعیین می شود و یک امتیاز نصیب تیمی می شود که یکی از بازیکنان  ش با ارزشترین کارت زمین را بازی کرده است،بازیکنی که با کارت خود امتیاز آن دست را برای خود کرده است شروع کننده بازی در دور بعد و حاکم است او میتواند حکم زمینه را تعقیر دهد اما حکم اصلی را خیر.

تیمی که برنده هفت دور بازی شود برنده یک دست از بازی می شود

کوت

اگر در یک دست بازی تیمی هیچ امتیازی را کسب نکند و 7 به صفر ببازد در واقع کوت شده و تیم برنده در این حالت به جای 1 امتیاز  2 امتیار را از آن خود می کند  

هم اکنون می توانید این بازی را در کازینو های آنلاین و سایت های شرط بندی معتبر با حریفان واقعی تجربه کنید .