یاد بگیرید پوکر را به روش تگزاس هولدم بازی کنید!

یاد بگیرید پوکر را به روش تگزاس هولدم بازی کنید!

تگزاس هولدم  یا Texas Hold’em محبوب ترین نوع پوکر است. که در کازینوهای ایالات متحده و تگزاس بسیار بازی میشود. سادگی و محبوبیت دستاوردهای تگزاس هولدم، طیفگستردهای از کتابهای استراتژی را که توصیههایی برایچگونگی بازی مناسب ارائه می‌دهد، به مرحله‌ی چاپ رسانده است.

در دهه 2000 بازی پوکر به روش تگزاس هولدم به دليل قرار گرفتن در تلوزيون ، اينترنت  و کتاب‌ها به روشی عامه پسند برای مردم تبدیل شده بود.

در این مدت تگزاس هلدم جایگزینسایر اشکال پوکر شد .به عنوان رايج ترين بازی در کازینوهای ایالات متحده قرار گرفت. امروزه فرم این نوع ازشرط بندی بدون محدودیت، در مسابقات مشهور تلوزيون نظیر World Series of Poker (WSOP) و World Poker Tour (WPT) به طور گسترده استفاده مي شود.

پوکر تگزاس لدم

در تگزاس هولدم بازیکنان دو کارت پايين (کارت های سوراخ) را به عنوان دست شخصی خود دریافت میکنند.پس از آن یکدور شرط بندی انجام مي شود.

سه کارت دیلر همزمان برگردانده میشوند. (که به آن flop گفته میشود) و دور دیگری شرط بندیاتفاق می‌افتد. بار دیگر دو کارت بعدی دیلر یکی مي شوند.بعد از هر کارت یک دور شرط بندی انجام میشود. کارتهایروی میز، کارتهای عمومي هستند .بازیکن میتواند از هر کارت تركيبي پنج کارته از بین کارت‌های عمومی و کارتهای شخص استفاده کند.

یک بازیکن حتی می تواند از همه کارتهای دیلر انتخاب کند و هیچ کارت شخصی برای تشكيل  دست استفاده نکند. میتوان بازی تگزاس هولدم را با يك  blind ، multiple blind ، ante یا تركيبي از blindsبعلاوه ante انجام داد.

گزینه‌های ضروری برای بازی

1) یک دسته ورق 52 کارته استاندارد (بدون جوکر)

2) چیپ‌های پوکر

3) 2 الی 10 بازیکن

4) دیلر

5) یک میز بزرگ که تعداد بازیکنان را در خود جا دهد

شرط بندی در تگزاس هولدم

Opening deal : به هر بازیکن دو کارت رو به رو داده میشود، که به عنوان کارتهای سوراخ یا کارتهایجیبی شناخته میشوند.

sBt1XcJSSkZfpEeLFo2+AGnR6AuQFo2+AGnR6AuQFo2+AGnR6AuQFo2+AGnR6AuQFo2+AGnR6AuOzP4PePl1ZN5JqIsAAAAASUVORK5CYII=

First round of betting : با شروع بازیکن در سمت چپ big blind، هر بازیکن میتواند big blind ، raiseیا fold را فراخوانی کند. big blind این گزینه را دارد که یک raise یا یک پات unraise انجام دهد.
Flop: دیلر کارت رامي سوزاند. سپس سه کارت جامعه را رو به رو معامله میکند. سه کارت اول به عنوان فلاپ شناخته میشوند، در حالی که مابقی کارت‌ها به کارتهایجامعه تعلق دارند.

wFs1brlFHY4pwAAAABJRU5ErkJggg==

Second round of betting: با شروع بازیکن از سمت چپ دیلر، هر بازیکن می تواند چک یا شرط بندی کند. هنگامی که شرط بندی انجام شد، هر بازیکن میتواندraise یا افزایش دهد، کال و یا فولد کند.
Turn: دیلر کارت ديگري  رامي سوزاند.سپس كارت چهارم را رو به کارتهای جامعه اضافه میکند.اين کارت چهارم به کارت turn يا خيابان چهارم معروف است.

31Li4ZnlPGwAAAABJRU5ErkJggg==

Thired round of betting: از همان قالب دور دوم پیروی ميکند.اما اندازه شرطها معمولاً در بازیهایمحدود دو برابر شده است.
The river: دیلر کارت دیگری را میسوزاند.سپس کارت پنجم و آخر را به کارتهای جامعه اضافه میکند. این کارت پنجم به کارت رودخانه یا خیابان پنجم معروف است.

Final round of betting: دور نهایی شرط بندی از همان قالب دور دوم و سوم پیروی میکند.
The showdown: با استفاده از بهترین ترکیب پنج کارته کارتهای سوراخ خود و کارتهای جامعه، بازیکنانباقیمانده دستان خود را نشان میدهند، در حالی که شرط بندی یا آخرین ریز کننده اول دست خود را نشان میدهد.
بالاترین دست پنج کارته برنده پات است. در صورت تساوی، پات به طور مساوی بین دستان برنده‌هاتقسیم میشود.

ساير قوانين پوکر Texas Hold’em

اين  قوانين فقط با بي نظمي سرو کار دارند. برای استفاده از این قوانین باید به button و Blind مراجعه کنید.

اگر کارت سوراخ اول یا دوم معامله شود. يك نتيجه به وجود می‌آید. دیلر کارت را بازیابی میکند. تغيرات جديدي را انجام میدهد و کارتها را مجدداً معامله می‌کند. اگر کارت حافظه دیگری به دلیل خطای دیلر در معرض دید قرار بگیرد، معامله ادامه مییابد.

کارت در معرضدید را نمیتوان نگه داشت. پس از تکمیل دست، دیلر کارت را با کارت بالای دست جایگزین میکند.سپس کارت در معرض دید به جای کارت سوختگی استفاده میشود. اگر بیش از یک کارت سوراخ در معرض دید باشد، این یکتخلف است و باید یک بازپرداخت وجود داشته باشد.

اگر فلاپ کارتهای زیادی داشته باشد، باید دوباره مورد استفاده قرار گیرد. این امر حتی در صورتی که بدانیدکارت اضافی کدام است نیز اعمال میشود.

اگر شرط بندی کارتها زود هنگام ورق بخورد، یا کارتهایزیادی وجود داشته باشد. ممکن است به بازیابی فلاپنیاز داشته باشیم درنتیجه کارتهای روی میز با باقی مانده دست مخلوط میشوند و کارت سوخته روی میز میماند. پس از تغییر شکل، دیلر دست را قطع میکند و بدون سوزاندن کارت، یک فلاپ جدید میدهد.

اگر فروشنده قبل از اتمام دور شرط بندی کارت چهارم را رویتخته برگرداند، کارت برای آن دور از بازی خارج میشود.حتی اگر بازیکنان بعدی انتخاب کنند تا برابر بزنند.

سپس شرط بندی تمام میشود. دیلر نیز کارت پنجم را جای کارت چهارم میسوزاند و turn می‌کند. پس از این مرحله شرط بندی، دیلر دست را تغییر میدهد، از جمله کارتی که از بازی خارج شده است سپس دیلر دست را قطع میکند و کارت آخر را میسوزاند.

اگر دیلر به اشتباه به بازیکن اول یک کارت اضافی بدهد. (بعد از اینکه همه بازیکنان دست اول خود را دریافتکردند).کارت به دست برگردانده میشود و به عنوان کارت سوخته استفاده میشود. اگر دیلر به اشتباه بیش از یککارت اضافی معامله کند، مرتکب تخلف شده است.

به اشتراک بگذارید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *