1.7
(3)

اگر دنبال یک آهنگ درباره بازی ورق هستید آهنگ shape of my heart از Sting می تواند یک ترانه کامل از احساسات یک قمارباز حرفه ای باشد. و زندگی را به شکل میز بازی ورق نشان دهد. این ترانه اصول و قوانین زندگی را به شکل بازی ورق به تصویر می کشد. و شما را به یک رضایت روحی می رساند.

بازی های ورق برای شرط بندی را می توانید از سایت ایران بت یاد بگیرید. و در سایت لایو بت آنلاین بازی کنید و شرط ببندید.

یک آهنگ درباره بازی ورق : آهنگ Shape of my heart از Sting

 

He deals the cards as a meditation
پخش کردن ورق ها برایش همچون مراقبه ست
And those he plays never suspect
و هم بازی هایش هرگز شک نمی برند
He doesn’t play for the money he wins
که او برای پولی که می برد بازی نمی کند

He don’t play for respect

او برای کسب احترام بازی نمی کند
He deals the cards to find the answer
ورق ها را پخش می کند تا پاسخ را بیابد

The sacred geometry of chance

اسلوب مقدس شانس را

The hidden law of a probable outcome
قانون پنهان نتیجه ی احتمالی
The numbers lead a dance
اعداد در حال رقصند

[ آهنگ درباره بازی ورق آهنگ Shape of my heart از Sting ]

I know that the spades are the swords of a soldier
می دانم که خال پیک شمشیر سربازیست
I know that the clubs are weapons of war
می دانم که خاج ها سلاح های جنگند
I know that diamonds mean money for this art
می دانم که در این هنر، خشت در حکم پول است
But that’s not the shape of my heart
اما دل من، به این شکل نیست

[ آهنگ درباره بازی ورق آهنگ Shape of my heart از Sting ]

He may play the jack of diamonds
او شاید سرباز خشت را بازی کند
He may lay the queen of spades
شاید بی بی پیک را بیاندازد
He may conceal a king in his hand
شاید شاهی را دست خود پنهان کند
While the memory of it fades
در همان حال که یادش از خاطرش می رود

[ آهنگ درباره بازی ورق آهنگ Shape of my heart از Sting ]

I know that the spades are the swords of a soldier
می دانم که خال پیک شمشیر سربازیست
I know that the clubs are weapons of war
می دانم که خاج ها سلاح های جنگند
I know that diamonds mean money for this art
می دانم که در این هنر، خشت در حکم پول است
But that’s not the shape of my heart
اما دل من، به این شکل نیست

That’s not the shape

به این شکل نیست
The shape of my heart
شکل دل من

[ آهنگ Shape of my heart از Sting ]

If I told her that I loved you
و اگر گفتم که دوستت دارم
You’d maybe think there’s something wrong
شاید پنداشتی که یک جای کار می لنگد
I’m not a man of too many faces
من مردی هزار چهره نیستم
The mask I wear is one
نقاب چهره ی من، یکی بیشتر نیست
But those who speak know nothing
آنان که سخن می گویند هیچ نمی دانند

And find out to their cost

و با باختشان خواهند فهمید

Like those who curse their luck in too many places

همچنین آنان که اقبالشان را خیلی جاها نفرین می کنند
And those who fear are lost
و آنان که می ترسند، از دست رفته اند

[ آهنگ درباره بازی ورق ]

I know that the spades are the swords of a soldier
می دانم که خال پیک شمشیر سربازیست
I know that the clubs are weapons of war
می دانم که خاج ها سلاح های جنگند
I know that diamonds mean money for this art
می دانم که در این هنر، خشت در حکم پول است
But that’s not the shape of my heart
اما دل من، به این شکل نیست
That’s not the shape of my heart
دل من، به این شکل نیست
That’s not the shape
به این شکل نیست
The shape of my heart
شکل دل من

لطفا به این مقاله امتیاز دهید!

برای امتیاز دادن روی ستاره دلخواه کلیک کنید

امتیاز 1.7 / 5. تعداد آراء: 3

به این مقاله امتیازی داده نشده