بازی دومینو یک بازی محبوب جهانی می باشد که در تمام کشور های دنیا بازی می شود. با مهره های دومینو مانند پاسور که با آن می توان بازی های ناشماری انجام داد می باشد و بازی های معتددی با مهره های دومینو نیز انجام می شود.

این بازی از 2 نفره تا 4 الی 5 نفره نیز انجام می شود. بازی دومینو بیشتر در جمع های خوانوادگی و یا دوستانه انجام می شود و می تواند شما را تا ساعت ها درگیر خود کند.

سایت ایران بت یک مقاله معرفی و آموزشی در رابطه با این بازی طراحی کرده است. که برای آموزش این بازی جذاب پیشنهاد می کنم در ادامه با ما همراه باشید.

معرفی بازی دومینو | Dominoes

بازی دومینو از قطعه های مستطیلی تشکیل شده اند که روی هر کدام. از این قطعه های مستطیلی را ، یک خط تبدیل به 2 مربع کوچک می کند . روی هر کدام از این مربع ها اعدادی میان 0 تا 6 حک شده اند.

توجه داشته باشید که پشت مهره های دومینو سفید می باشد و روی پشت آن هیچ عددی حک نشده است.

یک بسته معمولی و استاندارد دومینو دارای 28 قطعه می باشد. ولی بسته های با تعداد بیشتر نیز وجود دارد که برای های دیگر استفاده می شود.

بازی که امروز به شما آموزش خواهیم داد رایج ترین روش بازی با دومینو می باشد. که هم به صورت 2 نفره و یا به صورت 4 نفره نیز می توان بازی کرد.

اگر 4 نفره بازی شود بازیکنان باید 2 به 2 یار شوند.

پخش کردن مهره در بازی دومینو | Dominoes

برای انجام این بازی نیز مانند پاسور باید به هر بازیکن چند تعداد قطعه مشخص تعلق داده شود. شما می توانید یک نفر را به طور توافقی و یا نوبتی برای این کار انتخاب کنید.

شخص انتخاب شده تمام این مهره ها را روی میز از روی پشت آن ها به صورتی که اعداد معلوم نباشد. قرار می دهد و آن ها را با هم قاطی می کند و در وسط میز قرار می دهد.

حال هر بازیکن برای خود 7 دومینو به صورت تصادفی انتخاب کرده. و جوری که کسی به جز خودش آن ها را ببیند می چیند.

اگر این بازی 4 نفره انجام شود تمام قطعه ها برداشته می شود و دیگر مهره باقی نمی ماند. ولی اگر 2 نفره بازی شود 14 مهره دیگر باقی می ماند که در گوشه بازی قرار داده و به عنوان بانک شناخته می شود.

نحوه انجام بازی دومینو | Dominoes

پس از آن که هر بازیکن قطعه های خود را برداشت بازی شروع می شود. بازیکنانی که در دست خود یک مهره با اعداد یکسان به اصطلاح جفت داشته باشد ، آن را رو می کند و نشان می دهد. هر کس که جفت بالا تری داشته باشد یعنی جفت 6 شروع کننده بازی می باشد.

توجه داشته باشید شروع کننده را می توانید به صورت توافقی نیز انتخاب کنید. یا حتی قانون دلخواهی برای مشخص کردن شروع کننده میان خود پیدا کنید.

پس از آن که شروع کننده انتخاب شد به صورت دلخواه یک مهره در وسط میز بازی قرار می دهد. سپس بازیکنی که نوبت اوست باید یک مهره از دست خود انتخاب کنند و کنار آن مهره قرار دهد (چینش مهره ها در تصویر زیر مشخص شده است). این مهره نمی تواند هر مهره ای باشد بلکه باید با اعداد مهره قرار داده شده مطابقت داشته باشد ، یعنی این که با یکی از اعدادی که در 2 سر مهره روی زمین وجود دارد یکسان و هم عدد باشد.

به طور مثال اگر شروع کننده مهره ای با اعداد 2 و 6 بازی کرده باشد. بازیکن دوم می بایست مهره ای بازی کند که در آن 2 و یا 6 وجود داشته باشد. اگر این بازیکن نیز یک مهره ای با عدد 6 در آن بازی کند ، باید کنار عدد 6 گذاشته شود و نه کنار عدد 2 آن مهره.( به تصویر بالا توجه کنید)

بازی به همین صورت ادامه پیدا می کند تا یک بازیکن مهره های در دست خود رازود از همه تمام کرده و برنده اعلام شود.

قوانین بازی دومینو | Dominoes

این بازی دارای قوانینی بسیار ساده و محدودی می باشد که برای انجام بازی دومینو باید آن ها را رعایت کنید. قوانین این بازی عبارتند از :

  • در بازی دومینو 2 طرف آزاد وجود دارد که بازیکنان. بعدی باید با توجه به 2 طرف آزاد قطعه بعدی خود را بازی کنند.
  • در بازی 4 نفره ، اگر دومینویی مطابق با 2 طرف آزاد مهره های زمین ندارید. نوبت شما به بازیکن بعدی داده می شود.
  • در بازی 2 نفره ، اگر دومینویی مطابق با 2 طرف آزاد مهره های زمین ندارید ، باید یک دومینو از بانک بازی بردارید ، اگر دومینو برداشته شده دارای اعداد مورد نظر باشد می توانید آن را بازی کنید در غیر این صورت نوبت شما به بازیکن بعدی داده می شود.
  • دومینو های 2 تایی به صورت عمودی قرار گرفته می شود.

امتیاز شماری در بازی دومینو

در ابتدای بازی از طرف بازیکنان یک امتیاز اعلام می شود و هرکس که زود تر به آن امتیاز برسد برنده کلی بازی می شود.

پس از برنده شدن یک بازیکن در یک دور ، اعداد روی دومینو های رقیب شمره می شوند و برای برنده بازی به عنوان امتیاز اعلام می شود.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!