کیف الکترونیک وب مانی و پرفکت مانی

کیف پول الکترونیک وب مانی و پرفکت مانی چیست؟

پیش تر از این ما در یک مطلب درباره ارزهای مختلف از جمله پرفکت مانی صحبت کرده ایم. مرکز اصلی شرکت پرفکت مانی در کشور پاناما و وب مانی نیز در مسکو روسیه قرار گرفته است و هر دو این شرکت ها به ارائه خدمات کیف پول دیجیتال با دو علامت تجاری بسیار خاص شناخته…