مانی میکر

نگاهی به کریس مانی میکر پوکر باز برجسته دنیای شرط بندی

کریس مانی میکر Chris moneymaker از او همیشه به عنوان حماسه سازترین های  دنیای پوکر یاد میشود به خاطر اتفاق شگفت انگیزی که در مسابقات قهرمانی wsop سال 2003 رقم زد . کریس مانی میکر بازیکنی بود که کمتر کسی تصور میکرد تا  به این اندازه در مسابقات قدرتمند ظاهر شود و دنیای پوکر را…