لاس وگاس

لاس وگاس ؛ شهر کازینو های افسانه ای

    این روزها نام لاس وگاس مترادف با بسیاری از کازینوها یی است که در این شهر وجود دارند اما با این حال شرط بندی در وگاس همیشه قانونی نبوده و در حقیقت کازینوها سال های پرفراز و نشیبی را در طول تاریخ این شهر پشت سر گذاشته اند تاریخ وگاس و کازینو به…