پوکر

تله پوکر را چه زمانی استفاده کنیم ؟ + ویدئو

الگو گرفتن از اسطوره ها و یادگرفتن ترفندهایی که آن ها در بازی های خود استفاده میکنند یکی از بهترین روش ها برای حرفه ای شدن در بازی پوکر است .پوکر بازی مخفی کردن احساسات و اشتباه نشان دادن وضعیت خود است ، و شما تا جایی که حریف را غافل از دست خود نگاه…