دستگیری پویان مختاری

بازداشت پویان مختاری در اسپانیا

در سال های گذشته بسیاری از چهره های اینستاگرامی بسته به شهرت خود اقدام به گرفتن نمایندگی و تبلیغات سایت شرط بندی کرده اند.یکی از این افراد پویان مختاری مدیر سایت شرط بندی حضرات است، که با خوانندگی کار خود را آغاز کرد و با خواندن ترانه های پاپ به زبان بختیاری خیلی زود به…