بسیاری از کاربران سایت شرط بندی اصول ابتدایی شرط بندی را به فراموشی می سپارند و بی آنکه درک کنند بازی های کازینو و پیش بینی ورزشی فقط یک سرگرمی است نه منبع درآمد با سرمایه ای هنگفت وارد سایت ها می شوند و در عرض چند ثانیه سرمایه خود را بر باد رفته می بینند. کلاهبرداران سایبری هم در چنین شرایطی همواره در کمین این افراد قرار دارند فردی که بدون اینکه آموزش اصولی بازی انفجار را پشت سر گذاشته باشد وارد سایت می شود و در همان ابتدا به گونه ای بازی میکند که گویی کیف پولش به بانک مرکزی وصل است  و پس مدتی نام مال باخته از طریق کلاهبرداری بازی انفجار را یدک می کشند جدا از بار روانی و آسیب هایی که در پی  این چنین شکست هایی در زندگی این افراد اتفاق می افتد، آیا بهتر نیست قبل بازی کردن کمی تحقیق کنند؟؟

چگونه کاربران بازی انفجار در دام کلاهبرداران می افتند

کلاهبرداری بازی انفجار از کاربر به دو بخش تقسیم می شود گاه کاربر در سایت شرط بندی غیر معتبر بازی می کند و زمانی که به یک برد دلچسب دست می یابد سایت پول او را نمی دهد و در قسمت پشتبانی اگر جواب کاربر را بدهد می گویند سیستم باگ داشته است جالب است که این باگ فقط به نفع کاربر و به ضرر سیستم عمل می کند!! در چنین شرایطی سایت یا کاربر را بن می کند یا اینکه پولی که برده اس را از حساب کاربری اش کم می کند بسیار کم هستند سایت هایی که حتی اگر باگ داشته باشند حق کاربر را نمی خورند.

در نوع دوم کلاهبرداری از بعُد سایت های شرط بندی خارج می شود و وارد فاز، همه کاره های اینترنتی می رود همان هایی که برای هر چیزی یک ربات نوشته اند. از تولید محتوا گرفته تا دیداس و اتک و بازدید سایت ممبر تلگرام  بازدید اینستاگرام و غیره … کابری که شاید سرمایه ملیونی خود را در سایت شرط بندی به دلیل عدم آموزش بازی انفجار از دست داده است بهترین شکار ممکن برای همین کلاهبرداران است. این دسته از کلاه برداران از سادگی کاربر بازی انفجار استفاده کرده و با فروش یک خربار کد هش در قالب ربات بازی انفجار ادعا می کنند که ربات پیش بینی ضریب بازی را نتوشته اند.

 

ربات ها پیش بینی ضرایب انفجار چگونه کار می کند

در حقیقیت این ربات ها اصلا کار نمی کنند و به دروغ فقط کد هش به کاربر نمایش می دهند تمام کد ها در سرور سایت موجود است و حتی خود سایت نمی داند روی چه عددی ضریب بازی خواهد ایستاد، سایت های شرط بندی فقط ضریب های پایین را در سرور اصلی بازی دخیره می کنند و هر بار که کاربر شرط می بندد بصورت رندم یکی از ضرایب بسته به شانس برای کاربر به نمایش در می آید. به همین دلیل هیچ رباتی نمی تواند این ضریب را پیش بینی کند مگر اینکه دسترسی  به سرور اصلی سایت داشته باشد که با توجه شرایط امنیتی سایت ها این مسئله غیر ممکن است. در پایان این مقاله از شما دعوت می کنم به روند کار یکی از این ربات ها توجه کنید سازنده این ربات بر این باور است که می تواند تمام ضرایب ها را پیش بینی کند.