برای بستن ESC را فشار دهید

ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

اسکات رابینز به خاطر محرومیت مادام العمرش از پوکر از بورگاتا درخواست غرامت می کند

Blogger 0 دیدگاه

اسکات رابینز بازیکن پوکر ماساچوست به سختی یاد گرفت که زمانی برای شوخی وجود دارد. و زمانی نیز می تواند حس شوخ طبعی خود را برای خود نگه دارد. هتل…

ادامه خواندن
Posting....