https://iranbet.top/wp-content/uploads/تست-ضریب-بازی-انفجار-سایت-پیام-صادقیان.mp4

سایت شرط بندی ایران بت مثل همیشه برای شما یک ویدیو آموزشی در رابطه با بازی انفجار آماده کرده است ، که پیشنهاد می کنم این ویدیو آموزشی را تماشا کرده تا بهترین سود ها را دراین بازی ببرید.

وارد سایت شوید

امروز نیز در ادامه تست ضریب بازی انفجار به سراغ سایت شرط بندی بت69 که توسط پیام صادقیان مدیریت میشود رفته ایم تا ضریب میانگین انفجار این سایت را محاسبه کنیم.

ضریب میانگین این سایت 2.03 می باشد که ضریب بالایی نیست ولی بالای 2 می باشد پس ضریب قرمز نیست و در رتبه ی 4 قرار می گیرد.