https://iranbet.top/wp-content/uploads/monti.mp4

سایت شرط بندی ایران بت با حاضر کردن ویدیو آموزشی در رابطه با سایت پیش بینی لایوبت ، کار را برای شما آسان تر کرده است که پیشنهاد میکنم برای یاد گیری بهتر ویدیو بالا را تماشا کنید.

ورود به سایت لایو بت

بازی مونتی بر اساس پیشگویی روی عدد شانس است. سیستم در هر راند بازی یک عدد به صورت تصادفی انتخاب می کند که همان عدد شانس می باشد باید یک عدد انتخاب کنید و پیشگویی کنید که عدد شانس از عدد انتخابی شما پایین تر خواهد بود یا بالاتر.